Covid-19Tìm theo từ khóa: 

Phòng cách ly được "in" 3D phục vụ người nhiễm Covid-19 | VTV24

04/03/2020 | Tin tức