T2, 11 / 2021 10:02 sáng | helios

Bàn phím laptop bị hư do chất lỏng bị đổ lên

Bàn phím laptop bị liệt

Bàn phím laptop bị liệt

Bài viết cùng chuyên mục