T2, 10 / 2019 6:27 sáng | helios

Chi tiết nhé mô hình làm tận dụng bạn nào thấy ko phù hợp thì bỏ quá nhé đừng khẩu nghiệp nha. Thành phần . 25kg than .25kg quang .1 bao trấu 4 bao cát cả to và nhỏ . 1 bao sỏi . Thùng phi . Ống van cút . Các chuyên mục tham […]

Chi tiết nhé mô hình làm tận dụng bạn nào thấy ko phù hợp thì bỏ quá nhé đừng khẩu nghiệp nha.
Thành phần . 25kg than .25kg quang .1 bao trấu 4 bao cát cả to và nhỏ . 1 bao sỏi . Thùng phi . Ống van cút .

Các chuyên mục tham khảo:

Điện dân dụng

Máy CN

Bài viết cùng chuyên mục