Ngày: 18/10/2019

Xe Bồn Xăng Dầu 20,21 Khối Hino – Xe Bồn Hino 20,21 Khối Chở Xăng Dầu Gía rẻ

Xe Bồn Xăng Dầu 20,21 Khối Hino – Xe Bồn Hino 20,21 Khối Chở Xăng Dầu Gía rẻ

18/10/2019 | Điện dân dụng
Xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khi tiếp nhiên liệu | THDT

Xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khi tiếp nhiên liệu | THDT

18/10/2019 | Điện dân dụng